Brugsen

I november 2013 lukkede Brugsen efter mere end 100 år i Glostrup. En opmærksom Glostrupper fangede Brugsens sidste timer med sit kamera og kom med billederne til Lokalhistorisk Arkiv. Sammen med Arkivets gamle Brugsen-billeder kan vi nu fortælle historien om mere end et århundredes indkøb i Glostrup.

Brugens sidste dag lørdag 9/11 2013 Brugens sidste dag lørdag 9/11 2013
Brugens sidste dag lørdag 9/11 2013 Brugens sidste dag lørdag 9/11 2013
Brugens sidste dag lørdag 9/11 2013 Brugens sidste dag lørdag 9/11 2013
Foto: Jørgen Andersen
Den første Brugs 1910

Den første Brugs 1910

Den første Brugs i Glostrup lå på datidens hovestrøg Stationsvej – i 1909 åbnede Grosserer Lars Pedersen byens første Brugs.
I det 20. århundredes første årti skød Brugs-foreninger op i alle byer. Brugsforeningerne var en del af den andelsbevægelse – den kooperative bevægelse – , der i de foregående årtier især blev grundlaget for utallige mejerier, slagterier, foderstofforetninger og meget andet.

Tre lokale ildsjæle stod bag initiativet og var varme fortalere for at få en af de moderne Brugs’er til byen: Jens Peter Christiansen; tømrer, fagforeningsmand, formand for asylforeningen og medlem af sognerådet 1925-1929, Jens Peter Thorvald Hannibal; murer, bestyrelsesmedlem i murersvendenes fagforening og i Glostrup Socialdemokratiske Forening, medlem af sognerådet 1909-1917 og endelig Hans Henrik Eilersen, der blandt andet var formand for Socialdemokratisk forening. Lokale handlende var imod planerne, men 8. december 1908 blev den stiftende generalforsamling afholdt, og de nye medlemmer kunne bagefter gå ud i decembernatten med andelsbeviser, de havde erhvervet til 10 kr. pr stk. Medlemmerne fortsatte ud i byen for at hverve flere til det nye foretagende og for at finde et egnet lokale. De var effektive og interessen var stor. Allerede inden jul var der medlemmer nok og et egnet lokale var fundet. Huset på det travle hovedstrøg i byen, Stationsvej, blev sat i stand for 337 kr. Et så stort beløb måtte lånes i den lokale Forstædernes Bank. Den 14. maj slog Brugsen dørene op i Glostrup for første gang.

Brugsen 1935

Brugsen 1935

OG det blev en succes. Butikken kunne udvides og der kom løbende nymodens indretninger til – et køleanlæg til viktualievarerne kom til 1927.

 

 

 

I 1930’erne var det Hovedvejen , der blev den vigtigste færdselsåre i Glostrup, og i 1938 vedtager en enig generalforsamling at flytte Brugsen til det næste ledige hus på Hovedvejen – og heldigvis kommer der et egnet hus til salg allerede i 1939: Hovedvejen 85.

Den nye Brugsen 1940

Den nye Brugsen 1940

Huset bliver sat i stand til en topmoderne butik:

B07472

B07473

Med ’60ernes højkonjunktur blev butikken alligevel for lille. I stedet rykkede Brugsen ind i nyopførte butikslokaler på Hovedvejen 140-146, hvor de, i første omgang som Kvickly, lå fra 1966 til lørdag 9. November 2013.

Print Friendly