Glostrup Apotek

Glostrup Apotek – Vestegnens mest kendte apotek

Nok var Glostrup en landsby midt i 1800-tallet, men Glostrup havde vokseværk med mange virksomheder og et hastigt stigende befolkningstal. I 1859 gik foretagsomme folk sammen om en ansøgning om en bevilling til et apotek. Måske belært af byens største iværksætter, bryggeren, der 10 år før havde glemt at få søgt om bevilling og nær måtte lukke bryggeriet, så sørgede de for, at formaliteterne var i orden. Men de fik afslag. Bevillingen kom først efter en brav kamp i 1863. Apoteket blev placeret i den østlige udkant af byen for at tilgodese de apoteksløse borgere i Taastrup. Da man i 1907 ville flytte apoteket ind midt i byen, fik Taastrup som plaster på såret et lille apoteksudsalg.

apotek 1993

I tidens ånd – og i særdeleshed i Glostrups voksende storbyånd, blev apoteket et imponerende hus midt i byen opført af en dygtig arkitekt. Der blev indrettet både moderne apotek og privatbolig til apotekeren. Det høje tag skyldes dog praktiske mere end arkitektoniske hensyn: Der skulle være plads til tørring af kamilleblomster fra de omkringliggende marker, som apotekeren drev engroshandel med.

Det nye Glostrup apotek

Huset blev indviet som apotek i 1908. Det bruges stadig til det oprindelige formål og er stadigvæk et flot hus, selvom indretningen naturligvis både er fulgt med tidens og i særdeleshed medicinalindustriens endnu mere markante udvikling. På Glostrup Apotek produceres der stadig tabletter – det er et af de meget få tilbageværende apoteker med lægemiddelproduktion. Nu dog ikke længere på adressen på Hovedvejen, men i andre lokaler på Paul Bergsøes vej.

At stort set alle på Vestegnen kender Glostrup Apotek skyldes, at det blev nattevagtsapotek allerede i 1952.

 

←Tilbage til “Steder”

 

Print Friendly