Glostrup Brandstation

Den røde hane galer!

Den røde hane galer – det betyder ildebrand! Og med en hastigt voksende by, der primært bestod af stråtækte huse og trælader, var det en frygtet, men uundgåelig del af livet. Og da Glostrup omkring århundredeskiftet voksede eksplosivt, blev et ordentligt brandkorps en livsnødvendighed. De mange stråtækte gårde var brandfælder, og selvom alle mand var pligtige til at møde op, selvom hver landsby havde en brandinspektør, og selvom der stod en brandsprøjte i et sprøjtehus ved gadekæret (senere ved kirken), og alle organiserede sig i brandkæder med spande og stor entusiasme, udviklede selv små ildebrande sig oftest altødelæggende. Den gamle 4-længede præstegård nedbrændte eksempelvis i 1905, efter en brand bredte sig ukontrollabelt fra nabogrunden.

Så det var klart, at der skulle et professionelt, kommunalt brandkorps til, og 1. januar 1916 var Glostrup Brandkorps en realitet. Det bestod af 14 mand, en rigtig brandsprøjte og smedemester Christian Larsen som brandinspektør. Trods ønsket om et professionelt brandkorps skulle han også passe sin smedje, ligesom hans efterfølger, Stephan Marius Thomsen, også skulle passe sit cementstøberi. Men med ca 10 udrykninger om året, ingen fast døgnbemanding og ingen egentlig brandstation gik det nok.

1927

Brandstation på Bryggeriet

I 1927 blev Glostrup Brandkorps indehaver af provinsens første motoriserede brandsprøjte. Det gamle sprøjtehus var alt for småt til det nyindkøbte vidunder. Heldigvis havde den biltossede brygger netop solgt sin pragtvilla til sognerådet, og her var en garage med plads nok til brandsprøjten, og brandkorpset fik noget, der mindede om en brandstation på det gamle bryggeri.

Befrielsen

Glostrup Brandstation

Først lige efter Anden Verdenskrig fik Glostrup sin første rigtige brandstation opført til formålet. Glostrup Brandstation var et led i en omfattede modernisering af byen. I 1939 blev der udskrevet en konkurrence om, hvad den gamle bryggerigrund kunne bruges til, og her blev der også plads til en brandstation. Kl 15 den 3. december 1949 kunne brandstationen indvies under stor højtidelighed og både brandfolk, den gamle brandsprøjte og den nyerhvervede fra 1942 fik god plads.  I 1955 kom endnu en sprøjte til, og den gamle fra 1927 blev sendt på pension i en børnehave (hvor en trafikhistorisk interesseret reddede den kort efter).

2158 copy

100 år senere…

Der er sket meget med vores lokale brandkorps siden oprettelsen i 1916. En ting er den voldsomme modernisering, som særligt den entusiastiske Stephan Marius Thomsen stod i spidsen for. Men i 1963, ca samtidig med at Thomsen døde, indgik Glostrup Brandkorps i et samarbejde med Brøndby og lidt senere Albertslund om brandslukning. Det nye navn blev Glostrup Brandvæsen A/S. Fra 1967 blev der indført døgnbemanding, og det faste antal brandfolk på stationen blev opnormeret fra 2 til 6. I 1974 ændredes navnet til Vestegnens Brandvæsen I/S, da Hvidovre (der havde overtaget Avedøre) også kom med i samarbejdet.

2002 copy

Den  1. januar 2016 – præcist 100 år efter den officielle oprettelse  af Glostrup Brandkorps– indgik Vestegnens Brandvæsen i  Hovedstadens Beredskab . På baggrund af en aftale mellem Kommunernes Landsforening  og regeringen er det blevet  besluttet at lave en sammenlægning af beredskaberne i de 8 kommuner, Glostrup, Brøndby, Albertslund,  Rødovre, Hvidovre, Dragør, Frederiksberg og København. Navnet blev altså Hovedstadens Beredskab – og hvem ved, hvordan det lokale brandvæsen ser ud om 100 år, det må tiden vise.

 

←Tilbage til “Steder”

 

Print Friendly