Glostrup Rådhus

Det første rådhus

Fra 1902-1927 holdt sognerådet (forgængeren til kommunalbestyrelsen) til i Glostrups første skole på Østervej 9. Sognerådet og sognerådsformanden repræsenterede det officielle og hurtigt voksende Glostrup, og i 1927 flyttede sognerådet  og embedsmænd (3 stk og en halvdags sekretær) ind i den imposante bryggervilla, som bryggeren solgte til sognerådet, da han selv trak sig tilbage. Så der var god plads i den rummelige villa.

 

Men i 1943 måtte teknisk forvaltning alligevel flytte ud af villaen. Administrationen var vokset i takt med byen, og i 1949 blev der nedstat et udvalg til planlægning af et helt nyt rådhus. De 2 arkitekter, de valgte (Vilhelm Lauritsen, der vandt konkurrencen om, hvordan bryggeriets grund skulle bruges og kommunearkitekten V.K. Jensen), kunne overhovedet ikke enes, og i 1951 opgav kommunen samarbejdet og udskrev en offentlig konkurrence om et nyt rådhus til Glostrup.

Bystatus

Fra 1952 fik Glostrup status som by i stedet for sogn – og sognerådsformanden fik derfor titel af borgmester i stedet for sognerådsformand, og sognerådet blev til kommunalbestyrelsen. Året efter blev en vinder af arkitektkonkurrencen valgt, og den nye borgmester og kommunalbestyrelse kunne se frem til nye moderne rammer.

Det nye Glostrup Rådhus

Vinderen blev valgt i 1953. Det blev den kendte arkitekt Arne Jacobsen og hans prestigeprojekt der vandt. Første projekt, et super moderne hus i 3 etager, måtte få år efter opgives. Det blev for dyrt og besværligt at skaffe materialer til et sådant projekt i en periode med meget knappe ressourcer. En etage blev skåret af, borgmesteren, en gammel murermester, modererede Jacobsens tegninger, og teknisk forvaltning blev planlagt sendt tilbage til det gamle rådhus i bryggervillaen. I 1957 gik arbejdet i gang.

Samtidig med at byggeriet gik igang, blev Glostrup også udset til sæde for en dommer og skulle derfor stille kontorer til rådighed. Den tilfældighed betød, at Arne Jacobsens oprindelige tegninger kunne findes frem fra skuffen igen, og det oprindeligt planlagte superrådhus i 3 etager blev alligevel en realitet.

I 1959 blev Glostrup Rådhus indviet – forbundet med det gamle rådhus i bryggervillaen med en overdækket gang, så forbindelsen til fortiden bevaredes på trods af det ultramoderne rådhus.

←Tilbage til “Steder”

 

Print Friendly