Glostrup Station

Fra landsby til forstad 

I 1908 var den gamle Glostrup Station ved at være udtjent. Der havde været tog til København og Roskilde siden midten af 1800-tallet, og det oprindelige trinbræt var ikke længere den store by værdig. Vandtårnet stod allerede og knejsede over byen sammen med de andre industrielle vartegn som Bryggeriet, Oliefabrikken og Cementvarefabrikken. Man sendte en ansøgning om en moderne stationsbygning afsted til trafikministeriet. I ministeriet var man åbenbart ikke uforberedt på henvendelsen. I hvert fald havde de allerede tegninger parat.

Den nye Glostrup Station

Alligevel gik der 10 år før den nye monumentale bygning, tegnet af Heinrich Emil Charles Wenck, blev en realitet. Wenck var statsbanernes faste arkitekt, og han tegnede stationer i hele landet. Især kan man se hans mange, meget flotte stationer i og omkring København – også nabostationen i Hedehusene har han tegnet.

Jernbanen var eneste mulighed for transport af mennesker og gods i større stil. I 1902 fandtes der kun en privatbil i Glostrup – den, der tilhørte Bryggeren Axel Hansen. I 1917 og ’18, hvor stationen blev bygget og taget i brug, blev der solgt 181.700 billetter, sendt 7000 tons gods og modtaget 31.000 tons.

Hele terrænet omkring banen blev moderniseret. Der blev bygget rigtige broer over jernbanen i stedet for overgange, der generede trafikken. Broerne over jernbanen hed i lang tid ‘De i luften frit svævende broer,” fordi de stod i mange år uden opkørselsramper, fordi man i militæret frygtede, at fjenden kunne køre op på broen og se direkte ned på forsvarsværket Vestvolden.

Passagertallet fortsatte himmelflugten. I 1950-51 blev der næsten solgt en halv million billetter. Da den allerførste københavnske s-togsbane åbnede i 1934, blev der også gjort tanker om det i Glostrup. I 1945 fik Glostrup forhåndstilsagn om s-toget, og med fingerplanen fra 1947 blev Glostrup for alvor betragtet som en del af Storkøbenhavn.

I 1953 kørte det første s-tog til Glostrup, hvor det blev modtaget af glade borgere på en festklædt station. Der havde været brug for massive investeringer i moderniseringer omkring banen og adgangen hertil, så der var kun blevet råd til e spor – men det gav stadig s-tog hvert 20-minut og mere end 2 milioner solgte billetter om året.

←Tilbage til “Steder”

 

Print Friendly