Glostrup Hospital

Fra Sygehus til Hospital

Allerede i 1937 begyndte ledelsen i Glostrup Kommune at skæve til Københavns Amts Sygehus i Gentofte. Sygehuset blev nemlig hurtigt fyldt op med den hastigt voksende befolkning. I Glostrup købte man derfor et stort areal, som blev stillet gratis til rådighed for Københavns Amt, hvis de på et tidspunkt skulle få lyst til at bygge et nyt sygehus.

I 1950 var ventelisterne sygehuset i Gentofte blevet så lange, at behovet for et nyt sygehus ikke længere kunne ignoreres, og der blev udskrevet en arkitektkonkurrence. 10 maj 1951 blev vinderen, et finsk arkitektfirma, udråbt.

I 1953 begyndte byggeriet af det nye amtssygehus, og det nye supersygehus i Glostrup kunne indvies 2. september 1958. Lige efter opførtes endnu et sygehus i tilknytning hertil – statens (fra 1976 amtets) psykiatriske sygehus Nordvang.

I 1987 havnede sygehuset på forsiden af samtlige af landets aviser. En rørbombe var detoneret i kælderen under sygehuset tidligt om morgenen den 10. juli. En gruppe, der kaldte sig Mercury, krævede 16 millioner i løsepenge for ikke at springe bomber andre steder, blandt andet på Herlev Sygehus. Også her fandt politiet en bombe. Politiet fangede manden bag bomberne, og han blev dømt året efter.

Efter Amternes nedlæggelse hedder det nu Glostrup Hospital og Psykiatrisk Center Glostrup.

 

←Tilbage til “Steder”

 

Print Friendly