Gerdasvej

Gerdasvej

hed før Rasmus olsens vej.

I januar 1932 bekendtgjorde Glostrup Sogneraad, at 19 veje fremover havde fået nyt navn. Bl.a. skulle Rasmus Olsensvej fremover hedde Gerdasvej. Men hvem var Rasmus Olsen egentlig?

Rasmus Olsen var medlem af Glostrup Sogneraad 1848-53 og formand i 1851. Dengang var jordejere fødte medlemmer af sognerådet. Rasmus var født 5. juni 1806 i Harrestrup og døbt i Herstedøster Kirke (som var sognekirke for Harrestrup indtil motorvejen adskilte Harrestrup fra Herstedøster). Han var født uden for ægteskab af Anne Hansdatter, der udlagde ungkarl Ole Larsen som far. Ole Larsen tjente hos Anne Hansdatters far, gårdmand Hans Poulsen i Harrestrup. Men det var noget rod, for Anne Hansdatter var gift i forvejen. Ved Rasmus Olsens konfirmation i 1821 har præsten skrevet ”Avlet uden for Ægteskab af Ole Larsen og Anne Hansdatter, sidstnævnte i Ægteskab med Gmd. Lars Pedersen i Harrestrup.” Præsten har siden tilføjet, at det er ”uden for forældrenes ægteskab”, for moderen var jo gift med en anden.

Nok ikke den bedste chance for at blive gårdmand for Rasmus Olsen. Men i 1836 giftede han sig i Glostrup med Inger Hansdatter, født 1816, hvis far Hans Pedersen ejede Kildegården, matr. 9, i Glostrup. Og i 1840 overtog Rasmus Olsen så Kildegården og havde svigerfaderen på aftægt til dennes død i 1845. Rasmus Olsen har næppe skilt sig meget ud fra de tidligere og senere sognefogeder, så hvorfor skulle han lige have en vej opkaldt efter sig?

Rasmus Olsens kone Inger Hansdatter døde allerede i 1851, og Rasmus blev så gift 2. gang i 1852 med Anne Marie Hansdatter, også fra Harrestrup. Og i dette ægteskab bliver datteren Inger Kirstine Rasmusdatter født 1853 i Glostrup. Og så har vi forbindelsen til én af Glostrups kendteste gårdejere, Anders Christiansen. Inger Kirstine Rasmusdatter og Anders Christiansen blev nemlig gift i 1880 i Glostrup.

Anders Christiansen var også fra Harrestrup, født 1849 som søn af gårdejer Christian Hansen og hustru Maren Hansdatter. Anders havde flere ældre brødre, så det havde også for ham lange udsigter med at blive gårdejer. Men som nævnt blev han gift i 1880, og svigerfaderen Rasmus Olsen var allerede død i 1872, hvorefter enken havde passet gården siden. Så allerede 14 dage efter brylluppet kunne Anders Christiansen overtage Kildegården.

Anders Christiansen var en driftig mand: I 1892 skænkede han en grund til den nye Realskole. I 1905 solgte han grunden til kommunens gasværk og i 1905 afstod han grunden til vandtårnet.

Anders Christiansen solgte Kildegården og opførte i stedet en ny gård ved siden af vandtårnet på Hovedvejen 75. Og i 1906 solgte han så den nye gård (senere kaldt Kromanns gård). og opførte den bygning, der senere blev kendt som Siesta, Hovedvejen 77.

Jeg forestiller mig, at han for at ære sin afdøde svigerfar har kaldt et vejstykke for Rasmus Olsens Vej. Ingersvej er opkaldt efter hans kone Inger Kirstine Rasmusdatter. Den nuværende Banegårdsvej hed i 1909 Anders Christiansens Vej.

Rasmus Olsen og Anders Christiansen

  • kom begge fra Harrestrup
  • giftede sig  begge til Kildegården i Glostrup
  • blev begge formand for Glostrup Sogneråd
  • fik begge en vej opkaldt efter sig

Men hverken Rasmus Olsens Vej eller Anders Christiansens Vej har fået lov til at beholde deres navne.

                                                                               v/ Leif Meyer Olsen

 

 

 

 

[album id=37 template=compact]

←Tilbage til oversigten over veje i Glostrup

 

Hvis du vil vide mere

Print Friendly

En tanke om "Gerdasvej"

  1. Nuværende Gerdasvej hed Rasmus Olsens Vej indtil 1. april 1932, hvor 19 veje i Glostrup skiftede navn. Så fotos før 1. april 1932 viser Rasmus Olsens Vej.

Der er lukket for kommentarer.