Hovedvejen

Roskilde Landevej – Kongevejen – Hovedvejen.

Landevejen

I mange år har hovedforbindelsen mellem København og Roskilde fulgt omtrent samme forløb. I middelalderen drejede vejen udenom Glostrup, og fulgte ejerlaugsgrænsen mellem Glostrup og Hvissinge og svingede vest for Glostrup igen ned mod vejens nutidige forløb. Den gamle landevejs forløb erindres i vejnavnet “ Gamle Landevej,” der netop er det, navnet siger: En rest af den første Roskilde Landevej.

Kongevejen

Omkring 1640 var Roskilde Landevej så elendig (man skal forestille sig hjulspor, stenhårde om sommeren og opkørt smattede eller frosne om vinteren, vogne uden avanceret affjedring og et forløb bestemt af mængden af mudder), at Christian den 4. fik anlagt en ny vej – Kongevejen, der dog kun var for kongen og hans følge. Den løb ca. der, hvor Roskildevej løber i dag. Med tiden blev der slækket på kontrol og vedligeholdelse, og i 1720 er vejen forsvundet igen, og man måtte igen nøjes med den gamle Roskilde Landevej. I 1764 fik man nok af af mudder, ødelagte vogne og landevejsrøvere i de skumle skovstrækninger, hjulsporet løb igennem. Fire franske eksperter stod for udviklingen af en moderne vej. Første spadestik blev taget i 1770 (i Hedehusene,) og 3 år efter var en moderne, lige vej anlagt direkte fra København til Roskilde. Kun et sted slår vejen et knæk – det er ved Glostrup Kirke, som selv de moderne tider respekterede.

Den nye vej fulgte den nutidige Roskildevejs forløb og blev anlagt ved at grave jord væk, opbygge et tykt underlag af sten (som bønderne under store protester skulle bringe til det enorme byggeri) og ler og med grus øverst og hele konstruktionen afsluttet med kantsten i hver side. Samtidig med vejen blev der målt op og sat milesten op – 1 ½ milestenen står stadig ved kirken og viser afstanden til København. Vejen blev reguleret med bomme, så der kunne opkræves betaling.

Hovedvejen

I 1907 begyndte biltrafikken at fylde på Landevejen, og man besluttede at brolægge vejen, så den kunne holde til den tungere trafik. Men brostenene blev ekstremt glatte, så allerede I 1926 blev der anlagt en forsøgsbane, så der kunne eksperimenteres med vejbanebelægning. I 1930’erne blev Roskilde Landevej til Glostrups vigtigste handelsstrøg og fik officielt navnet Hovedvejen.

←Tilbage til oversigten over veje i Glostrup

 

Hvis du vil vide mere

Print Friendly